"Istoric"

Locul osândei de pe strada Şepcarilor

Pe la 1847, când Bucureştii se înfăţişau călătorului mai degrabă ca un târg ceva mai răsărit, un poet de ocazie a tipărit în vestitul „Curier românesc”, al lui Ion Heliade Rădulescu, nişte versuri care, la [...]

continuare articol

Despre Bodega ARO

La parterul blocului ARO (actual Patria) a funcţionat, între 1932 şi 1940, Bodega ARO, despre care se spune că era foarte frecventată, probabil şi datorită amplasamentului la bulevard. Localul s-a aflat sub concesiunea unui anume [...]

continuare articol

Constantin Mille şi „Adevărul”

  Constantin Mille şi-a făcut studiile liceale şi o parte din studiile universitare la Iaşi (le-a continuat la Bruxelles). Din 1893 a început să colaboreze la ziarul „Adevărul”, pentru ca în 1895 să devină proprietar, [...]

continuare articol

Sediul MLR, scurt istoric

Casa Scarlat Kretzulescu, în care azi se află Muzeul Literaturii Române, a fost construită în 1839 de vornicul Alexandru Villara. Imobilul i-a fost oferit ca zestre fiicei sale, Elena, la căsătoria cu Scarlat Kretzulescu. Ulterior, [...]

continuare articol

Locuri dispărute din Bucureştiul interbelic: Cafe Corso

Printre clădirile dispărute din peisajul arhitectonic bucureştean se numără şi cea care, în anii ’30, a adăpostit celebra cafenea Corso. Aici au venit numeroase personalităţi culturale din perioada interbelică, dintre care sunt de remarcat nume [...]

continuare articol

Demolarea Turnului Colţei

Înalt de aproximativ 50 de metri, Turnul Colţei a fost, cât timp a existat, nu numai cea mai înaltă construcţie a Bucureştilor, ci şi un monument-simbol al oraşului. În aceste condiţii, decizia de dărâmare a [...]

continuare articol

Statuia lui Constantin Brâncoveanu

  Aflată în curtea Bisericii Sf. Gheorghe Nou, statuia domnitorului Constantin Brâncoveanu este opera sculptorului Oscar Han. Realizat din bronz, monumentul îl înfăţişează pe domnitor „într-o tunică lungă peste care poartă o mantie închisă pe [...]

continuare articol

Monumentul Eroilor Patriei

  Inaugurat pe 17 august 1957, Monumentul Eroilor Patriei este amplasat în faţa clădirii Academiei Militare (Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”). Este format dintr-un grup statuar turnat în bronz, „care înfăţişează un aviator, un [...]

continuare articol

„Leul”, monumentul geniului

  Operă a sculptorului Spiridon Georgescu, ansamblul statuar „Leul” simbolizează „curajul cu care au luptat ostaşii trupelor de geniu în timpul Primului Război Mondial”. Monumentul, care a fost inaugurat în 1926, mai are în cele [...]

continuare articol

Mărirea şi decăderea muscalilor

Una dintre cele mai pitoreşti prezenţe pe străzile Bucureştilor de odinioară era cea a vestiţilor muscali, cei care aşteptau răbdători cu trăsurile lor, în locuri bine determinate, ivirea clienţilor dornici de o plimbare la Şosea [...]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
continuare articol